Click here to become a Member

Become a Member of NCCS​
Click Here

HELP DESK

NCCS is here to provide assistance you may need.

सहायता केन्द्र

एनसिसिएस तपाईलाई आबस्यक पर्न सक्ने सहयोग गर्न यहाँ उपस्थित छ ।
यहाँ थिच्नुहोस्

NEWCOMER CENTRE

Non-profit services for the New Comers to Canada.

नवागन्तुक केन्द्र

क्यानाडामा नवागन्तुकहरूका लागि गैर-लाभकारी सेवाहरू
यहाँ थिच्नुहोस्

USEFUL RESOURCES / SITES

Resources/Websites That'll Come in Handy Someday.

उपयोगी स्रोतहरू/साइटहरू

कुनै दिन काम लाग्ने स्रोतहरू/वेबसाइटहरू
यहाँ थिच्नुहोस्

NEPALI CALENDAR

Keep track of important dates, events, etc.

नेपाली पात्रो

महत्वपूर्ण मितिहरू, घटनाहरू, आदि ट्रयाकमा राख्नुहोस् ।
यहाँ थिच्नुहोस्

CURRENCY CONVERTER

Calculate live currency/foreign exchange rates

मुद्रा परिवर्तक

प्रत्यक्ष मुद्रा/विदेशी विनिमय दर गणना गर्नुहोस् ।
यहाँ थिच्नुहोस्

Mark Your Calender

HIMALAYAN MELA 2024

Welcome to 16th Himalayan Mela 2024!! 

The Mela will be on August 10, 2024.

Days
Hours
Minutes
Seconds

EVENTS & ACTIVITIES

  • BBQ EVENT

    BBQ event organized by NCCS. Date: Jul 1, 2024.

  • YOGA CLASS

    Yoga Class organized by NCCS. Date: Feb 15, 2021.

  • KIDS SOCCER

    Kids Soccer event organized by NCCS. Aug 9, 2021.

NEWS & ARTICLES

GALLERY